NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Artykuły/Blog

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Od 1.01.2019 roku osoby, które nabyły nieruchomość w drodze spadku, będą mogły dokonać jej sprzedaży przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie, bez konieczności uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dotychczas, sprzedaż odziedziczonej nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, wiązała się z koniecznością uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19%.

Po zmianie przepisów, okres 5 lat, po upływie którego, będzie można dokonać sprzedaży odziedziczonej nieruchomości bez konieczności uiszczenia podatku, jest liczony od momentu nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę.

Jak wynika bowiem z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, (...), okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę”.

Należy jednak podkreślić, że przepis stanowi wyłącznie o możliwości zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku, jeśli zatem dochodzi do nabycia na podstawie innego tytułu, sprzedaż nieruchomości bez konieczności płacenia podatku, będzie możliwa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie.