NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Artykuły/Blog

Ważny wyrok TSUE dla kredytobiorców którzy spłacili kredyt przed terminem

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed spłatą.

Dotychczas w orzecznictwie polskich sądów występował spór, czy prowizja pobrana na początku, podlega proporcjonalnemu zwrotowi w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu czy też nie. Niejednokrotnie kredytobiorcy, którzy występowali do sądu z pozwem o zapłatę, przegrywali. 11.09.2019 roku występujące w orzecznictwie polskich sądów rozbieżności, rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odpowiadając na przedstawione przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód pytanie prejudycjalne.

Wyrok został poprzedzony pozytywną opinią Rzecznika Generalnego.

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, proporcjonalnej redukcji całkowitego kosztu kredytu, podlegają zatem wszystkie koszty jakie konsument poniósł w związku z udzieleniem mu kredytu, w tym prowizja.

Podkreślić również należy, że w przedmiocie rozbieżności interpretacyjnych art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim będzie procedował także Sąd Najwyższy. Sąd Okręgowy w Warszawie przedstawił bowiem Sądowi Najwyższemu następujące zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia:

„czy w przypadku spłaty kredytu w całości przed terminem określonym w umowie, obowiązek obniżenia całkowitego kosztu kredytu z art. 49 ust.1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim odnosi się wyłącznie do kosztów rozłożonych w czasie czy też obejmuje koszty jednorazowe, jak na przykład prowizje?”

Rozprawa w tym przedmiocie została zaplanowana na październik 2019 roku.