NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Artykuły/Blog

Wyrok SN w sprawie obniżenia kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu

We wrześniu, pisałam o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którym, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, proporcjonalnej redukcji całkowitego kosztu kredytu, podlegają wszystkie koszty jakie konsument poniósł w związku z udzieleniem mu kredytu - w tym także prowizja.

Stanowisko TSUE, 12.12.2019 roku, zostało potwierdzone także w polskim orzecznictwie. Sąd Najwyższy, Izba Cywilna, w sprawie III CZP 45/19, rozstrzygając przedstawione mu zagadnienie prawne, podjął bowiem następującą Uchwałę:

​„Przewidziane w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (jedn. tekst: Dz.U. 2019 r., poz. 1083) uprawnienie konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego spłaty w całości przed terminem określonym w umowie obejmuje także prowizję za udzielenie kredytu”.

Uchwała ta, otwiera zatem konsumentom drogę, do ubiegania się o zwrot uiszczonej prowizji, w przypadku spłaty kredytu przed terminem.

Poniżej zamieszczam link do artykułu o wyroku TSUE: http://pb-kancelaria.pl/artykuly/item/56-wazny-wyrok-tsue-dla-kredytobiorcow-ktorzy-splacili-kredyt-przed-terminem