NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Artykuły/Blog

WYGRANA Z BANKIEM W SPRAWIE KREDYTU CHF

Miło mi poinformować, że 6.10.2021 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej Wydział I Cywilny wydał wyrok, mocą którego uznał, umowę kredytu CHF zaproponowaną przez Bank moim klientom do podpisu, za nieważną w całości i zasądził na rzecz kredytoborców zwrot wszystkich środków wpłaconych do Banku w wykonaniu nieważnej umowy. Sąd w całości podzielił moją argumentację, iż umowa kredyt indeksowanego jest nieważna, jak podstawę wskazano naruszenie art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, przekroczenie zasady swobody umów (353.1 k.c.), a także, iż umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne. Sąd zasądził także na rzecz moich klientów zwrot kosztów procesu. Szczególnie istotne jest, że sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez Bank zarzutu potrącenia. Więcej informacji niebawem - po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku.