NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Artykuły/Blog

Jak bronić się przed nowym wierzycielem.

Przejście praw lub obowiązków na inną osobę przed wydaniem klauzuli wykonalności

Więcej...

Przedawnienie roszczenia wierzytelności objętej BTE w przypadku cesji wierzytelności na nabywcę który nie jest Bankiem.

Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Więcej...