NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Artykuły/Blog

Skarga na czynność komornika na nowych zasadach

Nowe zasady wnoszenia skargi na czynność komornika

Więcej...

Przedawnienie roszczenia wierzytelności objętej BTE w przypadku cesji wierzytelności na nabywcę który nie jest Bankiem.

Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Więcej...

Zwrot wydatków za niewykonany kontakt z dzieckiem

Co może zrobić rodzic, który ma prawo do kontaktu z dzieckiem w sposób określony przez sąd, zaś z przyczyn leżących po stronie drugiego z rodziców, do kontaktu z dzieckiem nie dochodzi?

Więcej...

Opłata egzekucyjna nie może być powiększona o podatek VAT

Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o podatek od towarów i usług

Więcej...

Wypowiedzenie umowy o kredyt bankowy

Jak bronić się przed wypowiedzeniem umowy o kredyt bankowy.

Więcej...