NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Zakres usług

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

 •   rozwód
 •   władza rodzicielska
 •   ustalenie kontaktów z dziećmi
 •   separacja
 •   podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej
 •   rozdzielność majątkowa
 •   ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 •   inne

Prawo Cywilne

 •   sporządzanie pozwów, wezwań, wniosków
 •   reprezentacja w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu przed Sądem I i II instancji
 •   udzielanie porad prawnych
 •   dochodzenie wierzytelności
 •   sprawy o zapłatę
 •   sprawy o odszkodowanie
 •   dochodzenie roszczeń z umów
 •   analiza umów
 •   spory dotyczące nieruchomości
 •   sprawy spadkowe w tym m.in.:
 •   stwierdzenie nabycia spadku
 •   dział spadku
 •   dokonanie spisu inwentarza
 •   odrzucenie spadku
 •   inne

Prawo Gospodarcze

 •   rejestracja, likwidacja, przekształcenie spółek prawa handlowego
 •   sporządzanie pozwów, wezwań, wniosków
 •   reprezentacja w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu przed Sądem I i II instancji
 •   udzielanie porad prawnych
 •   dochodzenie wierzytelności
 •   sprawy o zapłatę
 •   analiza umów
 •   inne

Prawo Administracyjne

 •   reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
 •   reprezentacja przed organami administracyjnymi
 •   sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych
 •   sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 •   inne

Prawo Bankowe

 •   roszczenia z tytułu umowy kredytu hipotecznego indeksowanego i denominowanego do waluty obcej
 •   ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
 •   inne