UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza że wyrażasz zgodę na: Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka Cookies 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony {adres twojej witryny}. 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Artykuły/Blog

Skarga na czynność komornika na nowych zasadach

Do 8.9.2016 r. zgodnie z art. 767 §1 kodeksu postępowania cywilnego skargę na czynności komornika sądowego wnosiło się do sądu rejonowego, przy którym działał komornik, którego czynność lub zaniechanie podlegało zaskarżeniu. Wyjątek stanowił przypadek, gdy do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, tj. wskazaną w przepisach dotyczących poszczególnych sposobów egzekucji. Wówczas skargę rozpoznawał sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Skargę należało złożyć do sądu w terminie tygodniowym licząc od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika czynności wnosiło się w terminie tygodniowym od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.

Następnie, sąd przesyłał komornikowi odpis skargi, który w terminie 3 dni na piśmie sporządzał uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazywał je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględniał, o czym zawiadamiał sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczyło.

Na skutek nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 10 lipca 2015 roku nastąpił dualizm we wnoszeniu skarg. W przypadku postępowań egzekucyjnych wszczętych przed 8.9.2016 r. skargi wnosiło się w dotychczasowym trybie, zaś w sprawach skarg wszczętych po 8.9.2016 r. skargę należało skierować do komornika sądowego, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania, a nie jak wcześniej do sądu.

W wyniku dokonania kolejnej nowelizacji przepisów mocą ustawy z dnia 22.03.2018 roku, od 1.1.2019 r. każda skarga na czynność komornika jest kierowana do komornika sądowego, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania, a nie do sądu, również w przypadku postępowań, które zostały wszczęte przed 8.9.2016 r.

Nadto, zmianie uległa też wysokość opłaty od skargi, dotychczas było to 100 zł, od 1.01.2019 roku opłata wynosi 50 zł z tym jednak zastrzeżeniem że ma ona zastosowanie do postępowań wszczętych po dniu 1.01.2019 roku.